top of page

「心窗長者藝術創作工作坊作品展」終於開始啦!

今次我哋響 合舍 Form Society 展出參加這個計劃長者的藝術作品,有平面繪畫創作,又有立體手工創作,最特別係有佢地的動畫stop motion作品。別睇小呢班來自包括九龍醫院、葵涌醫院、博愛醫院等既長者呀,佢地好有創意,仲好鬼馬架喎!唔好錯過呀!
我地好多謝一班導師的悉心教導,包括阿三 Chan Sai Lok、朱卓慧 Margaret Chu、鄭淑宜 Eastman Cheng、伍尚豪 Ng Seung Ho Peter、袁永賢、高便蓮 KO KO、黎慧儀 Wai Yi Monti Lai

日期及時間:24/11-23/12/2018,星期二至日1pm-7pm,逢星期一休息
地點:合舍 (九龍深水埗大南街186號地下)
免費入場

bottom of page